• Home
  • Earcaíocht/Recruitment

Earcaíocht/Recruitment

 

 Folúntas Poist

Post mar Aistritheoir Grád 5 (Scála ETB)

Conradh Bliana ar Théarma Seasta: 10-01-22 go 9-01-23

39 Uair sa tSeachtain

(Beidh an post lonnaithe san Ionad ach beidh deiseanna obair as baile ó am go chéile)

I mbun an phoist san Ionad Oideachais, beidh an té a cheapfar ag obair i ndáil le haistriúcháin ó Bhéarla go Gaeilge agus uaireanta ó Ghaeilge go Béarla, ar théacsanna éagsúla a theastóidh ón Roinn.

Ní mór an méid seo a leanas a bheith ag iarrthóirí: 

(a) Céim sa Ghaeilge le cáilíocht iarchéime mar aistritheoir/ san aistriúchán nó a comhionann;

(b) Caighdeán gairmiúil  ar an nGaeilge agus ar an mBéarla, idir an teanga labhartha agus an teanga scríofa; 

(c) A bheith in ann ardleibhéil scileanna idirphearsanta, cumarsáide agus meitheal-oibre a léiriú;

 (d) Scileanna aistriúcháin den scoth. Ní foláir d’iarrthóirí triail inniúlachta aistriúcháin a dhéanamh le linn an phróiseas earcaíochta.

FOIRM IARRATAIS

Seol iarratas trí ríomhphost chuig: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

An Dáta Deiridh: 26 Mí na Samhna 2021 @ 3.00 i.n.

Táimid tiomanta do bheartas comhdheiseanna agus cuirtear fáilte roimh iarratais faoi naoi bhforas an Achta um Chomhionnannas fostaíochta

Tuilleadh eolais ar fáil anseo

EOLAS BREISE

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.