• Home
  • Earcaíocht/Recruitment

Earcaíocht/Recruitment

        

VACANCY FOR POST OF DIRECTOR

There is a full time secondment opportunity for the position of Director in

Galway Education Support Centre

Application form and full criteria for the position are available to download

Closing date for the above position is: 3pm 14th April 2023.

 

Download Education Centre Director Job Description

Download Application Form

Department of Education Intranet Galway EC LOGO

FOLÚNTAS DO PHOST STIÚRTHÓRA

      Tá deis dul ar iasacht go lánaimseartha don phost mar stiúrthóir in

Ionad Tacaíochta Oideachais Na Gaillimhe 

Tá foirm iarratais agus na critéir iomlána don phost ar fáil le híoslódáil ag

https://www.galwayec.ie/

Is é an dáta deiridh don phost thuasluaite: 3pm 14ú Aibreán 2023.

 

Cuir Síos ar an bPost agus Nótaí Ginearálta

Stiúrthóir Ionad Oideachais Na Gaillimhe

ESCI

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

TheESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.