Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Scríobh Leabhar

Is tionscadal é Scríobh Leabhar atá urraithe ag Clár na Leabhar Gaeilge.

Eagraítear an tionscadal i gcomhar le hIonad Tacaíochta Oideachais na Gaillimhe.

Tugann Scríobh Leabhar an deis do dhaltaí bunscoile a leabhair féin a scríobh, a dhearadh agus a fhoilsiú i nGaeilge. 

Cuireann an tionscadal léamh agus scríobh na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.

Tugann sé tacaíocht d’fheidhmiú Churaclam Teanga na Bunscoile – ag baint torthaí foghlama amach sa labharthacht agus sa léamh mar go bhfuil an scríbhneoireacht mar chuid den phróiseas foghlama teanga. 

Tugann an tionscadal cuimsitheach seo deis do gach páiste páirt a ghlacadh go gníomhach agus go comhoibríoch i réimse seánraí a anailísiú, ciall a bhaint astu agus iad a chur i dtoll a chéile.