• Home
  • News
  • CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla

CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach to language learning where subjects are
taught through Gaeilge, e.g. Art, PE, Drama, etc.
During this seminar, participants will engage with a range of practical activities and proven methodologies to
encourage and support the implementation of CLIL.

Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a mhúineadh trí
Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.
I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla agus modheolaíochtaí
chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh.

This course will take place in Galway Education Centre on 23 May 2019 from 9.30 am to 3.30 pm.

To book a place, please click here
The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.