Skip to main content

Forbhreathnú ar Chúrsaí / Course Overview

  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Face to Face: Fócasghrúpaí CNCM / Focus group on redeveloped Primary Curriculum

Face to Face: Fócasghrúpaí CNCM  / Focus group on redeveloped Primary Curriculum

Fócasghrúpaí CNCM 

Céard?

Fócasghrúpaí CNCM 

Beidh an fócasghrúpa seo ar siúl trí Ghaeilge

Ionad?

Ionad Oideachais na Gaillimhe 

Cathain?

An 16 Aibreán, 3.45i.n. – 5.15i.n.

                                   

A mhúinteoirí agus a cheannairí scoile! Bíodh tionchar agaibh ar thodhchaí Churaclam na Bunscoile! Don chomhairliúchán atá amach romhainn maidir le Curaclam athfhorbartha na Bunscoile, tá CNCM ag reáchtáil roinnt fócasghrúpaí ar an láthair.  

Mar chuid den athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile, tá CNCM ag tabhairt faoi chomhairliúchán ar na Dréachtsonraíochtaí san Oideachas Ealaíon; ar na Nuatheangacha Iasachta; ar an Oideachas Sóisialta agus Imshaoil (OSI); ar an Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Innealtóireacht (ETI); agus ar an bhFolláine ó 6 Mhárta go 7 Mheithimh, 2024. Le linn na bhfócasghrúpaí ar an láthair seo, iarrfar ort do thuairimí a chur in iúl ar dhréachtsonraíochtaí churaclam na bunscoile. 

Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun clárú d’fhócasghrúpa ar an láthair cuir do chuid sonraí isteach ar an bhfoirm seo:  

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=s-Fcb2jZiUaBpt7a8TpbETUV5TiTtWBPgr-qJxh4bSVUMTRSUDJaVVQ0MzU4NEJFVEJCMk9ONUVVSC4u  

 

NCCA focus groups

Where?

Focus group on redeveloped Primary Curriculum

This focus group will be through Irish

Where?

Galway Education Centre

When?

April 16th, 3.45pm – 5.15pm

                                   

Teachers and school leaders! Help shape the future of the Primary School Curriculum! For the upcoming consultation on the redeveloped Primary School Curriculum, NCCA is hosting a number of in-person focus groups.  

As part of the redevelopment of the Primary School Curriculum, NCCA is consulting on the Draft Specifications in Arts Education; Modern Foreign Languages (MFL); Social and Environmental Education; Science, Technology and Engineering; and Wellbeing from March to June 2024. During these in-person focus groups, you will be asked to share your views on the draft primary curriculum specifications. 

For more information and to sign up for an in-person focus group please submit your details in this form: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=s-Fcb2jZiUaBpt7a8TpbETUV5TiTtWBPgr-qJxh4bSVUMTRSUDJaVVQ0MzU4NEJFVEJCMk9ONUVVSC4u  

Course Details

Course Start Date / Time 16-04-2024 3:45 pm
Course End Date / Time 16-04-2024 5:15 pm
Course Fee Free
Location Galway Education Support Centre

Please login to register for this event

Location Map