• Home
  • Courses
  • Primary
  • CLG DO BHUNMHÚINTEOIRÍ – BUNSCOILEANNA ACLAÍOCHTA LE BÉIM AR CHLUICHÍ GAELACHA

CLG DO BHUNMHÚINTEOIRÍ – BUNSCOILEANNA ACLAÍOCHTA LE BÉIM AR CHLUICHÍ GAELACHA

Cúrsa atá bunaithe ar obair phraiticiúil den cuid is mó é Cúrsa Samhraidh CLG do Bhunmhúinteoirí agus é dírithe ar na Cluichí Gaelacha – iománaíocht, an Pheil Ghaelach, camógaíocht, Peil Ghaelach na mBan, liathróidh láimhe agus an cluiche corr.

Cur le scileanna an mhúinteora ó thaoibh oideolaíochta, teagaisc agus bainistíochta an aidhm leis an gcúrsa i gcomhthéacs churaclaim chorpoideachais na mbunscol. Is faoi théarmaí tagartha na Roinne Oideachais agus Scileanna a eagrófar an cúrsa agus is teagascóirí agus foireann Forbartha CLG a dhéanfaidh iad a theagasc.

Chomh maith leis sin, fágann an bhéim a bhíonn ar na cláracha uimhearthachta agus litearthachta go bhfoghlaimeoidh siad siúd a dhéanfaidh na cúrsaí conas eilimintí den churclam corpoideachais a chur in iúl trí na Cluichí Gaelacha , ag baint úsáide as na leabhair achmhainní atá curtha le chéile ag CLG.

 This course qualifies for the Department of Education & Skills EPV Days.

Course Details

Course Start Date / Time 01-07-2019 9:30 am
Course End Date / Time 05-07-2019 2:00 pm
Capacity 25
Available place 22
Course Fee €50.00
Subsequent Dates 2nd, 3rd, 4th
Number Hours 20
Speaker : Pádraic Ó Conaire - Cáilíochtaí an Teagascóra : Oiliúnaí Cáilithe CLG
Location Coláiste Cholmcille

Location Map