Forbhreathnú ar Chúrsaí / Course Overview

Search Courses

An Ghaeilge: Ciorcal Comhrá do Mhúinteoirí Bunscoile - Sraith Seisiúin Tacaíochta

An Ghaeilge: Ciorcal Comhrá do Mhúinteoirí Bunscoile - Sraith Seisiúin Tacaíochta AN GHAEILGE: CIORCAL COMHRÁ DO MHÚINTEOIRÍ BUNSCOILE - SRAITH SEISIÚIN TACAÍOCHTA

Ciorcal Comhrá do Mhúinteoirí Bunscoile ag tosú 15ú Meán Fómhair 7p.m. agus ag leanúint ar aghaidh gach coicís.

Béim ar na gnéithe seo a leanas:

1.  Ciorcal Comhrá bunaithe

 • ar chomhrá simplí
 • ar thopaicí reatha.

2.  Féinmhuinín agus líofacht múinteoirí a spreagadh agus a neartú.

3.  Béim ar shimplíocht.

4.  Ábhar cabhrach a spreagfaidh comhrá sa rang:

 • Gramadach bhunúsach
 • Conas daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Cluichí chun daltaí a spreagadh chun Gaeilge a labhairt
 • Roinnt áiseanna atá ar fáil.

Cuirfear na topaicí do chomhrá an tseisiúin ar fáil roimh réidh.  Cuirfear eochairfhocail ar fáil freisin.  Beidh múinteoirí ábalta roinnt ullmhúchán a dhéanamh roimh réidh más mian leo.  Fáilte roimh smaointe ó na rannpháirtithe.

Tabhair do d'aire: Tar éis clárú le haghaidh do chéad chruinnithe beidh tú incháilithe go huathoibríoch chun freastal ar aon chruinnithe eile a bheidh ar siúl.

Conversation Circle for Primary School Teachers starting Wednesday September 15th at 7p.m. and continuing every fortnight

Emphasis on the following:

1.   The group conversation will be based on

 • Simple conversation
 • Current topics.

2.   To inspire and nurture self confidence among teachers

3.   Emphasis on simplicity

4.   Helpful material that will encourage conversation in class:

 • Basic grammar
 • How to encourage pupils to speak Irish
 • Games to encourage pupils to speak Irish
 • Some resources available.

Topics to be discussed during a particular session will be provided in advance.  Preparatory keywords will also be provided.  Teachers will be able to do some preparation in advance if they so wish.  Input from participants welcome.

Please note: After registering for your first meeting you will automatically be eligible to attend any further meetings that will take place.


Course Details

Course Start Date / Time 15-09-2021 7:00 pm
Course Fee €10 Annual Fee to Cover all Sessions
Location Online Course

Please login to register for this event

Cuireann suíomh gréasáin ITOE (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) sceideal de na cúrsaí go léir ó Ionaid Tacaíochta Oideachais ar fáil go náisiúnta.

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website lists all available courses and events from Education Support Centres  nationwide.