Skip to main content

Forbhreathnú ar Chúrsaí / Course Overview

 • LOGIN / REGISTER
  Logáil Isteach / Cláraigh

Conas a Chuirim m'Áit in Áirithe do Chúrsa?/ How Can I Book Myself on a Course?

 • Leagan Gaeilge

  Treoracha Céim ar Chéim

  Céim 1 – Brúigh ar an gcnaipe ‘Cláraigh’

  Céim 2 – Líon amach an Fhoirm Chlárúcháin

  Céim 3 – Seiceáil do ríomhphost (agus bosca turscair) do Dheimhniú Clárúcháin

  Céim 4 – Téigh ar ais chuig an suíomh gréasáin agus logáil isteach

  Céim 5 – Déan do Phróifíl a Nuashonrú más gá!

  Céim 6 – Téigh chuig an roghchlár ‘Cúrsaí’, roghnaigh do chúrsa agus cuir d’áit in áirithe – seiceáil do ríomhphost do Dheimhniú Áirithinte má tá an cúrsa saor in aisce


  Cúrsaí Íoctha?

  Céim 7 – Baineann muid úsáid as Stripe d’íocaíochtaí ar líne atá 100% sábháilte

  Céim 8 – Seiceáil do ríomhphost do Dheimhniú Cúrsa agus admháil íocaíochta

  Bí ag faire amach do nuashonruithe ríomhphoist agus meabhrúcháin chúrsa ón Ionad!

  Ceisteanna Coitianta

  Cén fáth a gcaithfidh mé clárú? Ligtear duit, trí chlárú, do stair chúrsa a leanúint ar mhaithe le FGL.  

  Cad atá i gceist le mo Phróifíl? Is éard atá ar do Phróifíl ná sonraí clárúcháin agus stair cúrsa. Is féidir leat do phasfhocal, seoladh ríomhphoist srl a athrú.

 • English Version

  Step-by-Step Instructions

  Step 1 - Click the 'Register' button

  Step 2 - Complete the Registration Form

  Step 3 - Check your email (and spam box) for Registration Confirmation

  Step 4 - Return to the website and log in

  Step 5 - Update your Profile if you need to!

  Step 6 - Go to the 'Courses' menu, select your course and book your place - if the course is free check your email for Booking Confirmation


  Paid Courses?

  Step 7 - We use Stripe for online payments which is 100% secure

  Step 8 - Check your email for Course Confirmation email and reciept of payment

  Be sure to look out for email updates and course reminders from the Centre!

  Frequently Asked Questions

  Why do I need to register? Registration allows you to track your course history for CPD purposes.

  What is my Profile? Your Profile contains your registration data and course history. You can also change your password, email address etc.