Skip to main content
  • LOGIN / REGISTER
    Logáil Isteach / Cláraigh

Oide Droichead Induction

Oide Droichead Induction - Update for Academic Year 2023-24:

Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs)

Registration for specific Cluster Meeting 1 dates and times for Newly Qualified Teachers (NQTs) will open from Wednesday 20th September.  Cluster Meeting 1 events will commence week beginning October 2nd in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here). 

Amanna agus dátaí do Chnuaschruinniú 1 do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna)  

Osclófar clárú do dhátaí agus amanna faoi leith ar a mbeidh Cnuaschruinniú 1 do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNCanna) ón gCéadaoin, 20 Meán Fómhair.       

Cuirfear tús le reáchtáil Chnuaschruinniú 1 an tseachtain dar tús an 2 Deireadh Fómhair * de réir Fhéilire Chnuaschruinnithe Droichead 2023.2024 (anseo).   

 

The facilitation of Cluster Meeting 1 will commence week beginning October 2nd* in line with the Droichead Cluster Meeting Calendar 2023.2024 (here). 

 

NQTs should select and book the CM 1 that they wish to attendRegistering with multiple Education Support Centres and/or for multiple cluster meetings will result in removal from the cluster meeting register. 

Please be assured that there will be adequate provision of cluster meetings to meet the demand each term. 

-----------------------------------------------------------------

Is é Droichead an próiseas iondúchtúcháin imeasctha nua do mhúinteoirí agus tá sé ar fáil do mhúinteoiri bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Críochnaíodh le nó tá deireadh á chur leis na próisis thraidisiúnta maidir le Promhadh, Fostaíocht Iar-Cháilíochta (FIC) agus an Clár Ceardlainne Ionduchtúcháin.

Tá sé tábhachtach d'aire a thabhairt gurb é Droichead amháin an bealach ionduchtúcháin do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile ar fad atá cláraithe ón 1 Meitheamh 2020.

Droichead is the new integrated induction process for teachers and is available to both primary and post-primary teachers. 

The traditional processes of Probation, Post-Qualification Employment (PQE) and the Induction Workshop Programme have either concluded or are being phased out. 

It is important to note that Droichead is the only route of induction for all primary and post-primary teachers registered from 1 June 2020. 

Scroll down to see links:

Droichead

Induction Workshops

School Support

NIPT Team contact

NIPT Traditional process